Login

Signup

   Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου (Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, Κοινωνικός Λειτουργός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κτλ), όπως και το τεχνικό προσωπικό (λογιστής, γενικών καθηκόντων κτλ). απαρτίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εποπτεύεται, δε, από τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΠΕΚ/ΑμεΑ (Ψυχίατρος) και την Διοίκηση.

Leave a Comment: