Στελέχωση ΠΕΚ/ΑμεΑ (έμμισθο προσωπικό)

Home / Στελέχωση ΠΕΚ/ΑμεΑ (έμμισθο προσωπικό)

   Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου (Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, Κοινωνικός Λειτουργός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κτλ), όπως και το τεχνικό προσωπικό (λογιστής, γενικών καθηκόντων κτλ). απαρτίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εποπτεύεται, δε, από τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΠΕΚ/ΑμεΑ (Ψυχίατρος) και την Διοίκηση.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικά

Μιλήστε μας

Δεν είμαστε εδώ αυτή την στιγμή αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα σας απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό.